Els diagnòstics de nens amb dèficit d’atenció en la Regió de Múrcia estan molt per sota de la mitjana

Dos mil escolars tenen adaptat el treball quotidià per poder fer front als seus problemes de concentració – Aquest trastorn afecta el 4% dels nens del món ia Múrcia només al 0,5%

La notícia clic aquí