El Director General de Renfe Mercancías ponente en los desayunos del grupo de confianza

Entrada compartida per Fundació Internacional Olof Palme

El dia 28 d‘abril de 2017 Abelardo Carrillo va exposar en  la conferència celebrada a l’Hotel Sagrada Família de Barcelona,  que, tot i que el ferrocarril és cada cop més important i rellevant dins de la xarxa de transport espanyola, les mercaderies són actualment una assignatura pendent per a Renfe. Mentre Renfe Viatgers creix i és rentable, Renfe Mercaderies és deficitària i  no és viable com a societat mercantil. L’objectiu del nou director és revertir la situació.

El ponent va destacar que la xarxa de mercaderies és important per la possibilitat de creixement que té. A Espanya el ferrocarril transporta un 5% del tràfic de mercaderies, molt lluny del 18% de mitjana de la Unió Europea. Històricament el transport de camió ha estat sempre majoritari i cal aconseguir un equilibri entre transport ferroviari i el de carretera. Això comportarà alleugerir la saturació viaria, una millora mediambiental i augmentar la rendibilitat portuària de sortida de mercaderies.

Abelardo Carrillo va explicar el nou pla de sanejament que estaven duent a terme amb l’objectiu de estabilitzar la situació i remuntar Renfe Mercaderies. Això s’aconseguirà mitjançant un increment de l’activitat comercial i un canvi en el model de producció, enfocant-se en un augment de la productivitat, que abans no es tenia en compte. Renfe Mercaderies reduirà la seva plantilla en 300 persones i donarà de baixa 50 locomotores i 1500 vagons que no s’utilitzen, a més d’implementar avançats sistemes de gestió. Les previsions són que al 2018 els ingressos equilibrin les despeses i que al 2019 s’aconsegueixi una rendibilitat raonable entre el 4% i el 5% sobre els actius.

El ponent va finalitzar explicant que la xarxa europea té com a element distintiu més vagons en els tren que l’ espanyola, la qual cosa dona una rendibilitat més alta. A Espanya cal canviar la legislació vigent per tal que això sigui possible. També cal millorar la capacitat logística i reequilibrar la quota d’un 30% en mans dels sector privat.