CONVOCATÒRIA DE PROVES D’ACCÉS A MONITORS I INSTRUCTORS

L’Àrea de Formació, mitjançant l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM), convoca pel cap de setmana del 15 i 16 de febrer proves d’accés a:

  • Monitors d’Excursionisme 
  • Instructors de les especialitats d’Excursionisme, Alpinisme i Esquí de muntanya.

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a esportistes que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme i/o Monitors – Iniciadors d’especialitat (fins 2011).

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment.

Els resultats obtinguts en les aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posteriors). Així doncs, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i posteriorment realitzar el curs en properes convocatòries dintre d’aquest període.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves hauran de presentar a l’ECAM el full d’inscripció i tota la documentació que en ell s’hi especifica. Es podrà entregar personalment a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. – 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a formaciofederativa@feec.cat. El termini de presentació serà el dia 5 de febrer i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.

Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a Monitors d’Excursionisme: 30 €
  • Aspirants a Instructors d’Alpinisme i Esquí de muntanya: 70 €
  • Aspirants a Instructors d’Excursionisme: 50 €

Les proves tan sols es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels Monitors i un mínim de 6 inscrits en els casos dels Instructors de cada especialitat.