Com compartir la teva agenda amb altres

Comparteix el teu calendari amb altres
Pots compartir les teves calendaris de diverses formes:

• Compartir amb el públic
• Compartir amb usuaris concrets
• Compartir amb persones que no utilitzen Google Calendar
• Compartir la direcció del calendari perquè altres usuaris puguin subscriure al seu feed
• Incrusta Google Calendar al teu lloc web
• Crear calendaris en el teu lloc mitjançant l’API de dades de Google Calendar