Taller de suport per a pares amb fills TDAH

El grup és un espai obert de reflexió que permet compartir experiències amb els altres a través del diàleg i la participació.

 El professional aporta les pautes d’assessorament necessàries per afrontar i millorar les situacions familiars quotidianes amb què es troben els pares amb fills TDAH.

 Objectius del Taller:

ü      I a nosaltres, qui ens té en compte?. Com ens sentim com a Pares davant el TDAH dels nostres fill/es.

ü      El TDAH i les tasques escolars. He d’intervenir?

ü      Estratègies comunicatives

ü      Límits clars. El comportament dels nens/es amb TDAH

ü     TDAH i adolescència