Medicar o no medicar el TDAH? Falsedat i realitat

 A càrrec d’Anna Noguera Más, psiquiatra vinculada a l’hospital ClÍnic i a l’hospital Sant Joan de Déu, especialista en Psiquiatria Infanto-Juvenil a Attentia