Grup d’adults amb TDAH

El grup pretén ser un espai que permeti crear respostes i noves estratègies d’afrontament als dubtes i dificultats que adults afectats de TDAH es troben en el seu dia a dia. 
 
  • Què és el que ens passa i per què ens passa? És necessària la medicació?
  • Superar l’impulsivitat: Com millorar les relacions interpersonals i de parella.
  • Superar les trampes del TDAH: Distracció, hiperactivitat, constància, memòria, organització i planificació del temps, etc.
  • Com disminuir la percepció de baix rendiment i baixa autoestima.