CURS D’ORIENTACIÓ I GPS – Nivell II

La nostra entitat junt amb la FEEC i l’ECAM organitzem un curs d’orientació i GPS de Nivel II a partir del 29 d’octubre en que es farà la presentació i que tindrà 4 jornades teòric-pràctiques durant els dies 1,2,8 i 9 de novembre.

PRESENTACIÓ I OBJECTIU DEL CURS:
Les tècniques d’orientació ens ajudaran a situar-nos i desplaçar-nos per la muntanya en zones conegudes o desconegudes amb l’ajuda del mapa, la brúixola i el GPS, i també poder estudiar i preparar prèviament el territori.
L’objectiu del curs és dotar als alumnes d’uns coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar una lectura d’un mapa topogràfic, identificar els elements del terreny, utilització de la brúixola, calcular un rumb, trobar el punt d’estació, utilització bàsica del GPS i l’estudi i preparació d’un territori. Tot això els hi permetrà desplaçar-se amb seguretat per la muntanya.
CONTINGUTS:
•Els punts cardinals, el mapa topogràfic, l’escala, les corbes de nivell, elements del terreny, els signes convencionals. Orientació amb el mapa, els punts de referència.
•La brúixola, tipus, la brúixola de base plana, el nord magnètic, la declinació magnètica, l’azimut, el rumb.
•Orientació amb el mapa i la brúixola, càlcul de rumbs, seguir un rumb, identificar punts de referència amb l’ajuda de la brúixola, trobar el punt d’estació (triangulació).
•Funcionament del GPS, trackback, waypoint, GOTO, coordenades UTM, el DATUM, el coordinatòmetre, trobar el punt d’estació.
•Mesura de distàncies sobre el mapa, el curvímetre, càlcul d’horaris.
MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE:
-Material individual: paper, llapis, bolígraf de punta fina, regle graduat, escaire, tisores, brúixola de base plana, 2 pilesAA (si teniu GPS i curvímetre).
-Equip individual: equip de muntanya adequat per a una sortida de mitja muntanya d’un dia.
NORMES DEL CURS:
-Places: mínim 10 i màxim 18
-Disposar de llicència federativa tipus A o superior de l’any 2014 o tramitar una assegurança temporal pels dies del curs (5 € per dia).
-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
-El desenvolupament d’aquesta activitat està condicionada a les dificultats del medi i als factors meteorològics, per la qual cosa la Direcció podrà modificar o fins i tot suspendre parcialment aquest programa si es creu convenient per a la seguretat de tots als assistents.
-L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o no compleixi les normes establertes.
-Els viatges i àpats van a càrrec dels participants.
PROGRAMA
OCTUBRE
29  Presentació del curs

NOVEMBRE
1    Sessió teòrico–pràctica
2   Sessió teòrico–pràctica
8   Sessió teòrico–pràctica
9   Sessió teòrico–pràctica

DIRECTOR: Jordi Bladé
Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.

DRETS D’INSCRIPCIÓ-subvencionat per la FEEC:
85€  per alumne amb llicència FEEC.
100€ per alumne sense llicència anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost de la llicència temporal)
Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC adient a l’especialitat podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.

RÀTI:
1 instructor per cada 6 alumnes

INSCRIPCIONS:

Al nostre local els dimarts i dijous de 20,30h a 22h fins esgotar el límit de places.

+ info al 933 990 761  o  933 839 498