Convocatòria assemblea anual

Ordre del dia:

1. – Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2. – Aprovació dels comptes de l’any 2014.

3. – Informació de les activitats desenvolupades a l’any 2014.
4. – Activitats ja realitzades al 2015 i les previstes per la resta de l’any.
5. – Precs i preguntes.