Segons l’informe PRECA, el 40% dels interns de presons espanyoles pateix algun tipus de trastorn mental

Conseqüències del TDAH no tractat: Un estudi en població psiquiàtrica penitenciària”

Els resultats obtinguts, han establert que “els pacients penitenciaris amb TDAH delinqueixen més joves, amb una mitjana de comissió del primer delicte de 22 anys enfront dels 29 anys de mitjana de la resta de reclusos amb altres patologies psiquiàtriques; cometen major nombre de delictes, amb una mitjana de 7,8 delictes davant els 3,9 de la resta de pacients, i presenten majors consums de drogues des d’edats més primerenques i en quantitats més elevades “, afirma el Dr Óscar Sanz.

Enllaç de la notícia, clica aquí