Ajuts Obra Social Caixa Catalunya

La Fundació Un sol Món a fi i efecte de promocionar socialment i econòmica aquells col·lectius més desfavorits presenta les bases que regulen la convocatòria extraordinària d’Ajuts per a projectes que fomentin la inserció sociolaboral de persones amb algun tipus de discapacitat (física, psiquica, sensorial i/o malaltia mental)